- 1 -

1. SPA – stav bdělosti

- 2 -

2. SPA – stav pohotovosti

- 3 -

3. SPA – stav ohrožení

- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizace dPP

aktualizovat podklady

Automatické stanice

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Český hydrometeorologický ústav

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

ČEZ, a.s. - poruchy

ČHMÚ

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

ČHMÚ - pobočka Brno

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Činnost ostatních členů zřízených povodňovou

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí

IconSeznam toků
IconPOVIS: generováno 11.04.2022 

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumentace a vyhodnocení povodně

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 11.04.2022 

Doprava - mapa

Dopravní omezení - objížďky

Dopravní služby

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON

E.ON Česká Republika, s.r.o.

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

EU: GDPR

Evakuace osob

IconEvakuace osob
IconEvakuace osob

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
Icon_tab2_hpEXP

- G -

GDPR

Geomorfologické poměry

- H -

Hasičský záchranný sbor

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Historické povodně

Hlásná povodňová služba

Hlásné profily

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconAktuální stavy hlásných profilů

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
Icon_tab2_hpEXP

Hydrologické poměry

Hygienické stanice

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

HZS Zlínského kraje

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

- Ch -

Charakteristika povodňového stavu v roce 2006 – jarní povodeň

- I -

I. SPA - stav bdělosti

informace - telefon

INNOGY, s. r. o.

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

INNOGY, s. r. o. - pobočka Uherské Hradiště

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Instrukce pro vlastníky

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jihomoravská plynárenská, a.s.

- K -

Kategorie organizací

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Klimatologické poměry

Kontakty

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Krajská povodňová komise Zlínského Kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Krajský úřad - Zlínský kraj

Krajský úřad Zlínského kraje

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
Icon_tab2_moopEXP

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožení ledovými jevy
Icon_tab2_ledExp

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s. p., OŘ jižní Morava

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín

limnigraf Cigánov

Lípa - pk 

Lokální výstražné systémy

LVS

- M -

Magistrát  města Zlína

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Magistrát města Zlína - Odbor životního prostředí a zemědělství

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Město Otrokovice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Město Slušovice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Město Vizovice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Městská policie Zlín

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Metodické pokyny

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ministerstva

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Ministerstvo životního prostředí

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
Icon_tab2_moopEXP

Místa s urychleným odtokem

Místopředseda povodňové komise

Moravská vodárenská, a.s.

Moravská vodárenská, a.s. - zákaznické centrum Zlín

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Moravský rybářský svaz, o.s.

Moravský rybářský svaz, z. s.

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

- N -

Nařízení vlády

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Nebezpečné objekty - tabulka

IconKontaminovaná místa a skládky
Icon_tab2_ohrozujiciEXP

Normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

- O -

Obec Lípa

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Obec Želechovice nad Dřevnicí

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Objížďky

Odborné subjekty

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Odvětvové normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconKontaminovaná místa a skládky
Icon_tab2_ohrozujiciEXP

Opatření po povodni

Opatření za povodně

Organizace dopravy

Organizace podle vybraných kategorií

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Organizace povodňové ochrany

ORP Otrokovice - pk 

ORP Vizovice - pk 

ORP Zlín - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise

Otrokovice - pk 

- P -

PK po povodni

PKMZ

Podniky povodí

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Policejní prezidium České republiky

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Policie

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Popis území

poruchy - telefon

Postupové doby

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Povodí Moravy, s.p. - Oblastní vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Zlín

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Povodí Moravy, státní podnik

povodňová kniha - vzor

IconDokumentace a vyhodnocení povodně
IconPovodňová kniha

Povodňová komise obce

Povodňová opatření

Povodňové orgány

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí

Povodňové prohlídky

Pracovní mapy PKMZ

Pracovník odpovědný za evakuaci osob

Pracovník odpovědný za nouzové zásobování

Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích

profily kategorie A

profily kategorie B

profily kategorie C

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Předpovědní povodňová služba

Předseda povodňové komise

Přehled vyrozumění komisí

Přenos informací při povodni

Přípravná opatřeni

Přirozená povodeň

přítoky Dřevnice

- R -

Reader

revize

Rozvodné sítě

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

RWE

Rybářské organizace

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

- Ř -

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

- S -

Sbor dobrovolných hasičů  Štípa

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Jaroslavice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Klečůvka

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Kostelec

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Lhotka

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Louky

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Mladcová

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Prštné

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Salaš

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Sbor dobrovolných hasičů Velíková

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Seznam dostupných PPVN

Seznam podkladů

schválení PP

Slušovice - pk 

snímače vodní hladiny

Souhrnná zpráva o povodni

souhrnná zpráva po povodni

soulad

Soulad s plánem vyššího správního celku

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
Icon_tab2_hpEXP

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Správci drobných vodních toků a nádrží

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Správci nemovitostí

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Správci vodovodů a kanalizací

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrná stanice

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
Icon_tab2_ssEXP

stanovisko správce povodí

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

STAV BDĚLOSTI

STAV OHROŽENÍ

STAV POHOTOVOSTI

stavy na profilu Klenovice

- Š -

Školy a školní jídelny

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

- T -

Technické služby

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Technické služby Zlín, s.r.o.

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Telekomunikace

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

tiráž

tísňová volání

Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

ukázky dPP

Ultrazvukové snímače vodní hladiny

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Uživatelská mapa

- V -

VD Fryšták

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

VD Slušovice

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Veřejná správa

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Veterinární asanační podniky

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Veterinární správa

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Vizovice - pk 

Vodní díla

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I – III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 11.04.2022 
IconI.- III. kategorie
IconIV. kategorie

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

vybavení pracoviště pk

Vybavení pracovníků do terénu

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
Icon_tab2_zuEXP
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

vyhodnocení povodně

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconVýznamné vodní toky

- Z -

zájmové území

Základní mapa

Zákony

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Zapisovatel

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
Icon_tab2_zuEXP
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

Zásoby vody ve sněhu

Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně

IconNadřízené povodňové komise
Iconpk: generováno 10.06.2013
IconDůležité organizace

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Zdravotnictví

Iconodkazy podle kategorií
IconDůležité organizace
IconHaM: generováno 28.10.2012 

zkratky

Zlín - pk 

IconPovodňové orgány
IconIdentifikace pracoviště povodňové komise
IconPovodňové komise
IconPovodňové komise
IconPovodňové komise

zpracovatel

Zvláštní povodeň

ZZS Zlínského kraje

IconNadřízené povodňové komise
IconDůležité organizace

- Ž -

Želechovice nad Dřevnicí - pk